در کوی نیکنامان ما را گذر ندادند...

 تاريخ : یکشنبه سوم اسفند 1393 | 0:25 | نویسنده : حامد |

 

تقدیم به او که نبود ولی حس بودنش بر من شوق زیستن داد

دلم برای کسی تنگ است که آفتاب صداقت را به میهمانی گلهای باغ می آورد

و گیسوان بلندش را به باد می داد و دست های سپیدش را به آب می بخشید

و شعر های خوشی چون پرنده ها می خواند

ولنتاین مبارک

 تاريخ : شنبه بیست و پنجم بهمن 1393 | 0:26 | نویسنده : حامد |

 

سر خاك من...!

اونيكه بيشتر اذيتم كرد،

بيشتر گريه ميكنه...!!

اونيكه منو نخاست،

بلاخره مياد ديدن جسدم...!!

اونيكه حتي نيومد تولدم،

زيـر تابـوتـمـو گــرفتــه...!!

اونيكـه سلام نميكـرد،

مياد برا خـــــدا حافظي...!!

عجب روزيه اون روز فقط حيف كه خودم نيستم!

 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم بهمن 1393 | 22:18 | نویسنده : حامد |

 

پشت دیوار همین کوچه بدارم بزنید

من که رفتم، بنشینید و هوارم بزنید

باد هم آگهی مرگ مرا خواهد برد

بنویسید که بد بودم و جارم بزنید

من از آیین شما سیر شدم

پنجه در هر چه که من واهمه دارم بزنید

دست هایم چقدر بود و به دریا نرسید

خبر مرگ مرا طعنه به یارم بزنید

ای آنها که به بی برگی من می خندید

مرد باشید و... بیایید و کنارم بزنید...

 تاريخ : یکشنبه بیست و یکم دی 1393 | 23:44 | نویسنده : حامد |تاريخ : چهارشنبه هفدهم دی 1393 | 23:16 | نویسنده : حامد |

آخ آخ سَرَم دَرد ميكُنه...

مامان چِرا داری گِریه میکُنی‌... ؟

چرا هَمه واستادَن بالا سَرَم... ؟

رَفیقامَم که هَستَن... !

قَضیه چیه...؟؟؟

چرا آب میریزین رو سَرَم... ؟

تازه موهامو دُرُس کَرده بودم... !

این لباس سفیدا چیه آخه...؟؟؟

چِرا دارین روم خاک میریزین... ؟؟؟!!!

صبر کُنین خاک نریزین عشقَم کُجاست؟!

چرا نیومَده؟! خیلی وَقته نَدیدَمش...

سَلامَتی‌ اون روزتاريخ : یکشنبه چهاردهم دی 1393 | 20:35 | نویسنده : حامد |

باور کن

آنقدر ها هم سخت نیست

فهمیدن اینکه

بعضی ها می آیند که

نماننــد نباشند نبیـننـد

و تــو

اگر تمامی ِدنیا را هم حتی به پایشان بریزی

آنها تمامی ِبهانه های دنیا را جمع می کنند

تا از بین آنها بهانه ای پیدا کنند

که بــــروند

دور شـــوند

که نـــمانند اصلا

پس به دلت بسپار

وقتی از خستگی هایِ روزگار

پناه بردی به هر کسی

لااقل خوب فکر کن ببین

از سر علاقه آمده ، یا از سر ِ ... !!!

تا دنیایت پر نشود

از دوست داشتن هایِ پر بغض

که دمار از روزگارت درآورد !تاريخ : جمعه دوازدهم دی 1393 | 21:43 | نویسنده : حامد |

پسر رفت پیش پزشک و گفت

این اسم دخترو که خالکوبی کردمو پاک کن و به جاش این اسمو بنویس! 

دکتر گفت عشقت بوده که درد خالکوبی رو تحمل کردی؟ 

گفت بله! پرسید چرا پاکش کنم دیگه؟ 

گفت دیروز ازدواج کرد

از پشت پنجره خونه دختره گوش دادم که فهمیدم اسمش راعوضی بهم گفته

الآن اسم واقعیشو بنویس...تاريخ : جمعه دوازدهم دی 1393 | 21:27 | نویسنده : حامد |

ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻧﻪ ﺁﻏﻮﺵ ﻧﻪ
ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ
ﻧﻪ ﺣﺘﯽ
... ﺁﯾـــــــــــﻨﺪﻩ
... ﺩﻟﻢ
ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ!
ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ! ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ!!
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ همه ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽﺷﻪ!! هزار باﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ یه ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡ
ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ!!
ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ ده ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ!!
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ!!
ﺳﺮﭼﯿﺰﺍﯼﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﻧﻘﺪر ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ!
ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﻼس مدرسه!!
ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏ
... ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ
مورچه هاﺭﻭ ﺑﮑﺸﻢ!! ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡﺍﺷﮑﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ
ﻧﻪ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺗﻨﻢ!!
ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ
ﺍﯾﻨﮑﻪ
ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ!!
هزار توﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺧــــﻮﺵﺑﺎﺷﻪ!! ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡ
ﻭﻟﻢ کنند ﺗﺎ ﺻبح ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧﻢ!!
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ
ﺑﺰﺭگ شم !!
ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﺧﯿـــــــﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎست....

 

 تاريخ : جمعه دوازدهم دی 1393 | 21:24 | نویسنده : حامد |

 

هوا بارانیست ...

ولی شیشه ؛ چرا بخار نمی گیری ؟

نترس ؛ رفت …

دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !

 

 تاريخ : سه شنبه نهم دی 1393 | 11:54 | نویسنده : حامد |

 

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را 

حالا که دری هست مرا بال وپری نیست

حالا که مقدر شده ارام بگیرم

سیلاب مرا برده واز من اثری نیس

بگذار که درها همگی بسته بمانند

وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست

 تاريخ : شنبه ششم دی 1393 | 23:57 | نویسنده : حامد |

میخوام یه نفس تا مرگ برم...

چشامو ببندم و قید همه چیز و بزنم....

دوست دارم وقتی چشامو باز میکنم

دیگه بلد نباشم نفس بکشم.....

دیگه یادم رفته باشه که چی بودم و هستم...

دیگه بلد نباشم اشک بریزم و بغض کنم..

دیگه بلد نباشم سکوت کنم...

دیکه یادم نیوفته که چقدر تنهام...

 

خدایاااااااااا.....

 

" حالم از دنیات بهم میخوره... "

 تاريخ : شنبه ششم دی 1393 | 1:1 | نویسنده : حامد |

تابوتم فردا از کوچه ی تو می گذرد

چشم مپوشان

این مرده همانست که بیمار تو بود...

 تاريخ : پنجشنبه چهارم دی 1393 | 0:50 | نویسنده : حامد |

مـن مـاننــد هـم سـن و سـالهاي خـويـش نيستـم ...

کـه هـر روز يکــ آرزويـي دارنـد بـراي آينـده ،

مـن تنـهـا يکــ آرزو دارم و آن ايـن استــ کـه :

شبـي بخـوابــم و ديگــر بيــدار نشـوم ...

تــا نشنــوم ...

تــا نبينــم ...

تــا نشکنـم ...

 تاريخ : پنجشنبه چهارم دی 1393 | 0:47 | نویسنده : حامد |

 

مـيدانم روزي تـو مـرا در آغـوش خـواهي گـرفت...

پــشيمان و بـا چـشماني پـر از اشـک

خـودم را کـه نـه عــکـسم را...

عـکسي که کـنارش نـوشـته است " مرحوم "

 

 تاريخ : پنجشنبه چهارم دی 1393 | 0:40 | نویسنده : حامد |تاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 15:46 | نویسنده : حامد |

 

همیشه در شعرهایم ،

وقتی به نامت میرسم ،

هر کجایِ جمله که باشد ،

نقطه میگذارم .

برایِ من بعد از تو همه چیز تمام شد ...

 تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 0:24 | نویسنده : حامد |

 

سلامتیه اونایی که تا جمله ی دوسِت دارمو می شنون خودشونو نمیگیرن

و اخلاقشون عوض نمیشه

بلکه پیش خودشون میگن

چون منو دوس داره باید بیشتر مواظب رفتارم باهاش باشم تا ازم نرنجه

سلامتیه هر چی با معرفته 

به ســــلامتی دخـــــتری که..

هر چقــــــدر هم از دست عشقش ناراحت باشه..

فقـــط سرش غر میزنه و باهاش قــــهر میکنه ..

اما هیچــــوقت دلش نمیـــــاد ..

بهش خیانت کنه ..

یا با پسـر دیگه ای بپـــــره .

چون يه دختره واقعيه،از جنس فرشته ها...!!!!

 تاريخ : سه شنبه یازدهم آذر 1393 | 18:6 | نویسنده : حامد |

 

خـــــوش بـه حـــــال بـــادــــ . . .!

گـــــــونـه هــایـت را لمـــــــس میـــــِـِـِ کنــــــد و . .

هـیـــــچ کـــس از او نمیـــــِـِـِ پـُرســــد کـه بـا تــــــو چـــــه

نســــــــــبتی داردـــ . . !

کــــــاش مـــــرا بــــــادــ میــــــِـِـِ آفــــــریـدنــد . . .

.

خسته ام ، خسته !

فقط نپرس چرا ؟!!!

باید تمام " آرزوهایت " بر باد رفته باشد ،

تا بدانی وقتی می گویم خسته ام ؛

یعنی چه......

 

 تاريخ : پنجشنبه ششم آذر 1393 | 12:49 | نویسنده : حامد |

 

بعضي وقت ها چيزي مينويسي فقط براي يک نفر ،

 

امـــــــــــــــــا . . .دلت ميگيرد وقتي يادت مي افتد...!تاريخ : دوشنبه سوم آذر 1393 | 23:44 | نویسنده : حامد |
.: Weblog Themes By RoozGozar.com :.

  • قالب وبلاگ
  • اس ام اس
  • گالری عکس