جزیـــــــره عشـــــــــق

موقع مرگم, سرخاکم, زود ترکم نکنید, اخه من از تنهایی میترسم...

مهم نیست که دیگر باشی یا نه...


مهم نیست که دیگر مرا به خاطر بیاوری یا نه


مهم نیست دیگر دوستم داشته باشی یا نه


مهم اینست که زمانی که تنها میشوی...


زمانی که دلت گرفته

 

چگونه و با چه رویی


سر به آسمان بلند میکنی و میگویی:


خدایـــــــــــــــــــــــــــا من که


گناهـــــــــــــــــــــــی نکردم...


پس چه شد...!!

 

[ یکشنبه پنجم مرداد 1393 ] [ 13:7 ] [ حامد ] [ ]


 

 

مـَن دلـم گرمـ چشـمـآت بـُود نمیدُونســتَم تُـو ســــــَردی!

 

 

[ شنبه چهارم مرداد 1393 ] [ 22:40 ] [ حامد ] [ ]


  ايـن تــب و لــرزهــا تـمــامــش بـهـــانـه اســـت . . .


تـا شــايـد لـحـــظه اي دسـتـت را بــر پـيـشـاني ام بـگـذاري و حـس كـنـم كـه

مــالك تمــام دنـيا هـستـم

  

  

تـو مـرا نـادیـده بـگـیـر . .

و مـن ،

بـدنـم روز بـه روز کـبـود تـر مـی شـود . .

از بـس

خـودم را مـی زنـم . .

بـه نـفـهـمـی

 

[ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393 ] [ 12:48 ] [ حامد ] [ ]


ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻴﺶ ﺧﺪﺍ ...
.
.
.
.
.
.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ : ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻣﺶ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻩ 5 ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ

ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ : ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ : ﭘﻮﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯﻋﻤﺮﻡ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﻔﺘﺶ : ﻧﻤﯿﺸﻪ

ﮔﻔﺘﻢ :ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﮐﻞ ﻋﻤﺮﻣﻮ ﻣﯿﺪﻡ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻤﻮﻧﻢ ﺍﻣﺎ ﮐﻨﺎﺭ

ﺍﻭﻥ !! ﺧﺪﺍﺑﻐﻀﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺩﻣﺎ

.

"" ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ ""

.

ﺑﻤﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﻩ ...

 

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 17:27 ] [ حامد ] [ ]


خـــــــــــــدا خستـــــــــــــــــم

 

صبـــــح بیدارم نـــــــــــکن

 

تو رو به خداییت قسم صبح بیدارم نکن

 

پ.ن: دیدار حتی برای ثانیه ای

[ شنبه بیست و یکم تیر 1393 ] [ 2:1 ] [ حامد ] [ ]


هنوز نرفته رد پايم را پاك ميكنند

باشد خداياااا

من هم رد پاهایم را پاک می کنم

به کسی نگویید

من روزی در این دنیا بودم.

خدایا
می شود استعـــــفا دهم؟!

کم آورده ام ...!!!!!!!!!

اگه تو يكي دوستم داري ؟

حالا كه ميبيني بغض دارم دلم , نه نشكسته, خرد شده ديگه تمومه

لطفا لطفا لطفا از آسمان به زمین بیا,

اشک هامو پاک کن, دستم را بگیر و بگو:

اینجا آدما اذیتت میکنن؟!!!

بــیـــا بــــــریم بلكه منم به آرامش برسم لطفاااااا

ميفهمي كه نميتونم ديگه نفس بكشم خداااااا

حق من , جواب من اين نبود خدااااااااااا

پس تير خلاصتو بزنو تموم...

بخدا براي خاموشي ام 

فقط يك فوت كافيست !

خاموشم كن...!

خسته ام لطفااااااااااااااااااا

چون یه وقتایی هست يه حرفهايي

يه چيزهايي ميبيني كه اونقدر در خودت ميشكنيكه ديگه ...

نه "گریه كردن" آرومت میكنه ..

نه "نفس عمیق" ...

نه "یه لیوان آب سرد"...

نه "داد زدن" هيچي...

یه وقتایی هست كه 

فقط

نیاز داری ،

بـــــــــمــــــــــیــــــــــــرِی ...ا

همین ..!

 

END

 

[ جمعه بیستم تیر 1393 ] [ 16:45 ] [ حامد ] [ ]


ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ...

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻣﺎﻧﻬﺎیی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻮﺩﯼ ﻭ ﻧﺒﻮﺩﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ ...

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻭﺯﻫﺎیی ﮐﻪ ﺑﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﺯﺍﺭﻡ ﺩﺍﺩﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺒﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺍﺷﮏ ﺭﯾﺨﺘﻢ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﯽ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻐﻀﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﮐﺸﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻧﮑﺮﺩﯼ

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﻭﺭﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ

ﻭ ﺩﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺷﺪ

ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ ...

ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ...! ؟

ﻧﻪ ... ﻧﻔﺮﯾﻨﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ...

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺴﯽ ... ﺭﻭﺯﯼ ...

ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﻟﻢ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﮑﻨﺪ ...

ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ

 

[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 21:6 ] [ حامد ] [ ]


من زخم های بی نظیری به تن دارم

اما تو مهربان ترینشان بودی

عمیق ترینشان , عزیز ترینشان

بعد از تو آدم ها…تنها خراشی بودند بر من

که هیچ کدامشان به پای تو نرسیدند

عشق من…

خنجرت کولاک کرد…

 

[ چهارشنبه هجدهم تیر 1393 ] [ 11:22 ] [ حامد ] [ ]


اختراع تلفن بزرگترین خیانت به بشریت بود

 

خداحافظی باید رو در رو باشد

 

گاهی اوقات اشک ها ، آدم ها را بیدار میکنند...

 

لعنت بر خداحافظی های تلفنی...

 

 

[ یکشنبه پانزدهم تیر 1393 ] [ 14:33 ] [ حامد ] [ ]


ﯾﻬﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯿﮑﻨﻦ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺩﻟﺨﻮﺷﯿﺖ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ . . .

ﺑﻌﺪ ﻫﻤﯿﻨﺠﻮﺭﯼ ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺮﻥ . . .

ﯾﻬﻮ ﮔﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺍﺷﮑﺎﺕ . . .

ﯾﻬﻮ ﻣﯿﺸﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﻮﻣﺪﻥ ﻧﻔﺴﺖ

 

 

[ پنجشنبه دوازدهم تیر 1393 ] [ 12:41 ] [ حامد ] [ ]


 

حســـــــودم..


اصلا خــــــدا کنه..


بمیــــــره اونکه بخواد جـای منــــــو بگیره


جز من بخواد دستای تو رو بگیره ..

 

 

 

[ دوشنبه نهم تیر 1393 ] [ 1:22 ] [ حامد ] [ ]


 

 

   روزی می رسَـد کـِه دَر خیال خُـود       

جای خالی ام را حِس کـُـنی

دَر دِلَت با بغض بگـُویی :

" کاش اینجآ بود "

اما مَـن دیگـَـر

بـﮧ خـوآبَت هَم نِمی آیَم!!

 

 

 

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 23:3 ] [ حامد ] [ ]


عـــادت دارم بـــا هـــر كـــی نـــون و نـــمك مـیــخـــورم   

 

حـــرمــتـشــو نـــگـــه دارم...    

 

چــه بـــرسه بـــه تـــو كـــه یـــه عـــمـــری     

 

پــا بــه پــات زخـــــم خـــــوردم ...

 

 

[ پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393 ] [ 22:46 ] [ حامد ] [ ]


 

خدایا عاشقم کرد و ، کنار من نمی مونه

داره دل می کنه میره ، بهم میگه پشیمونه

خدایا عاشقم کرد و ، حالا از بودنم سیره

دل بی رحم اون حالا ، یه جای دیگه ای گیره

خودش با من نمی مونه ، میگه قسمت ما اینه

میذاره گردن تقدیر ، گناهش رو نمی بینه

چه سال نحسیه امسال، چه روزای بدی دارم

آهای تقویم پر پاییز، ازت بیزار بیزارم

تو تعبیر کدوم خوابی؟ کدوم کابوس بی پایون؟

چقد دل می بری ساده، چقد دل می کنی آسون

کدوم مهمون ناخونده ، منو از قلب تو رونده؟

نگاتو کی ازم دزدید؟ دل من رو کی سوزونده؟

خودش با من نمی مونه ، میگه قسمت ما اینه

میذاره گردن تقدیر ، گناهش رو نمی بینه

چه سال نحسیه امسال ، چه روزای بدی دارم

آهای تقویم پر پاییز ، ازت بیزار بیزارم

 

 

[ یکشنبه بیست و پنجم خرداد 1393 ] [ 10:27 ] [ حامد ] [ ]


 

گفتم : بیـــــــــــــا

گفت: پاهایم یـــــــــــــــــخ زده 

رفتم به پایش ســــــــــــــــوختم ......

گــــــــــــــــــــرم شد

اما به سوی دیگـــــــــــــــری رفت 

 

 

 

نِمــــیـــدانَم

دوستت دارمـ چه واژه ایـــــــــســت

که هرچه میگویی

عاشـــق تــــــــــــــــــر میشوی

و هرکه میشنـــــــــــــــــود...

.مغـــــــــــــــــــــــــــرورتـــــر!!!

 

 

[ پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 ] [ 9:16 ] [ حامد ] [ ]


گاهی عمر تلف میشود ؛

به پای یک احساس ….

گاهی احساس تلف میشود ؛

به پای عمر !

و چه عذابی میکشد ،

کسی که هم عمرش تلف میشود ؛

هم احساسش

 

[ چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393 ] [ 0:39 ] [ حامد ] [ ]


گــــاهـی ,

 

آنـــــــــقدر دلـتنگـــــت میشـــــــم...

 

کــــه

 

اگــــــر بــفهمــــــــی

 

از نبــــودت خــجالــــــــــت مـــی کــــــشی ...

 

 

[ سه شنبه بیستم خرداد 1393 ] [ 22:21 ] [ حامد ] [ ]


این بی تفآوتیهآ

این بی خَبَری هآ

گآهی دیدآر از سَر اجبآر

نَبودَن هآ… نَدیدَن هآ

یَعنی بُرو

گآهی چِقَدر خِنگ میشوم . . .

حرف های من بماند برای بعد!

دلتنگی هایم دلخوری هایم

و...تمام اشک هایم

تو از خودت بگو:

با او چگونه میگذرد که با من نمیگذشت!

 

[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 11:6 ] [ حامد ] [ ]


 

چشم به راهه رسیدنی که نرسیدی درد داشت...

 

قدم زدن زیر آسمانی که جای باران برایت تگرگ داشت...

 

که هر چه می سازی ، نمی سازد این ثانیه ها با تو...

 

انگار این زندگی از اولم آرزوی مرگ داشت...

 

 

[ دوشنبه نوزدهم خرداد 1393 ] [ 9:30 ] [ حامد ] [ ]


[ جمعه شانزدهم خرداد 1393 ] [ 8:53 ] [ حامد ] [ ]